Privatumo politika

1. Viešoji įstaiga „Jaunimo linija“ – nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, kurios veikla yra remiama valstybės, Lietuvos bei užsienio fondų, verslo įmonių bei privačių asmenų dėka. Rėmėjai suteikia savanorišką ir neatlygintiną finansinę paramą „Jaunimo linijos“ įstatuose numatytų tikslų ir misijos teikti kiekvienam jaunam žmogui prieinamą savanorių emocinę paramą įgyvendinimui. Tuo tarpu „Jaunimo linija“ įsipareigoja priimti paramą, naudoti ją pagal Labdaros ir paramos įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimus.

2. Paaukoti pinigai negali būti grąžinami.

3. Aukojimo formoje aukotojas privalo nurodyti tikrą vardą ir pavardę arba inicialus. Svetainės (www.jaunimolinija.lt) administracija turi teisę redaguoti aukotojų sąraše rodomus netvarkingus ar netaisyklingus vardus ir pavardes.

4. Aukojimo formoje nurodytu el. paštu gali būti siunčiamos padėkos, finansinės ataskaitos, naujienlaiškiai, sveikinimai ir pan. Naujienlaiškių apačioje aukotojai ras jų atsisakymo nuorodas.

5. Svetainės administracija garantuoja duomenų saugumą. Visi duomenys yra tvarkomi pagal Asmens duomenų tvarkymo politiką.

6. Aukotojų duomenys yra prieinami tik atitinkamą kompetenciją turintiems „Jaunimo linijos“ darbuotojams arba įpareigotiems atlikti reikiamus veiksmus asmenims.

7. Aukojantis asmuo prisiima visą ir bet kokią atsakomybę, susijusią su pateiktų duomenų tikrumu, aukojamų lėšų skaidrumu. Jei aukojama kito asmens vardu, aukotojas prisiima visą atsakomybę.

8. Svetainės administracija pasilieka teisę keisti taisykles.

9. Norėdami atsisakyti kasmėnesinio lėšų nurašymo, informuokite el. p. [email protected]

Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapiu reiškia šių taisyklių laikymąsi.

Jei kiltų klausimų, būtinai susisiekite: [email protected]