Apie mus
Kodėl pagalba nemokama?
Informacinis bankas
Naujienos
Sunku būna visiems

Dalininkai ir valdyba

JAUNIMO LINIJOS DALININKAI

Dovydas Bajarūnas
Dalininkas
Indrė Gaudiešiutė
Dalininkė
Kristina Ona Polukordienė
Dalininkė
Paulius Skruibis
Dalininkas
Raminta Aleliūnaitė-Kliokmanė
Dalininkė
 

 

JAUNIMO LINIJOS VALDYBA

Raminta Aleliūnaitė-Kliokmanė
Kompetencijos sritys: emocinė parama, organizacijos vystymas, savanorių ugdymas ir vadyba, vadovų ugdymas, personalo valdymas.
Eglė Čiužaitė
Kompetencijos sritys: strateginis planavimas ir valdymas, finansų valdymas, organizacinis vystymas, pokyčių ir projektų valdymas.
Ina Bielskė
Kompetencijos sritys: pardavimai, klientų aptarnavimas, analitika, marketingas.
Laurynas Račkauskas
Savanorių atstovas, kompetencijos sritys: bendruomeniškumas, komunikacija su savanoriais.
Milda Pivoriūtė
Kompetencijos ir tyrinėjimo sritys: jaunimo, jaunų suaugusiųjų psichikos sveikata, žmogaus gyvenimo raida, tapsmas suaugusiu, tapatumo paieškos.
Nerijus Adomaitis
Kompetencijų sritys: IT ir telekomunikacinių paslaugų valdymas, klientų aptarnavimo sprendimai (procesai ir technologijos), procesų optimizavimas ir skaitmenizavimas.
 

Jaunimo linijos Valdyba nustato įstaigos misiją, viziją, ilgalaikius tikslus, vertybes, bei prižiūri jų įgyvendinimą, nustato įstaigos organizacinę struktūrą, tvirtina metinį biudžetą ir prižiūri jo įgyvendinimą, teikia dalininkams tvirtinti įstaigos direktoriaus kandidatūrą ir jo darbo sutarties sąlygas bei teikia tvirtinti direktoriaus atšaukimą iš pareigų, taip pat teikia dalininkams tvirtinti metines veiklos ir finansines ataskaitas bei auditoriaus ir audito įmonės kandidatūras. 

Valdybos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį. 

Jaunimo linijos steigėjai ir valdybos nariai už savo darbą materialaus atlygio negauna.