Apie mus
Kodėl pagalba nemokama?
Informacinis bankas
Naujienos
Kaip padėti sau pandemijos metu


JAUNIMO LINIJOS STEIGĖJAI

Dovydas Bajarūnas
Steigėjas
Indrė Gaudiešiutė
Steigėja
Kristina Ona Polukordienė
Steigėja
Paulius Skruibis
Steigėjas


JAUNIMO LINIJOS VALDYBA

Raminta Aleliūnaitė-Kliokmanė
Kompetencijos sritys: emocinė parama, organizacijos vystymas, savanorių ugdymas ir vadyba, vadovų ugdymas, personalo valdymas.
Eglė Čiužaitė
Kompetencijos sritys: strateginis planavimas ir valdymas, finansų valdymas, organizacinis vystymas, pokyčių ir projektų valdymas
Paulius Skruibis
Kompetencijos sritys: emocinė parama, savanorių mokymas ir vadyba
Nerijus Adomaitis
Kompetencijų sritys: IT ir telekomunikacinių paslaugų valdymas, klientų aptarnavimo sprendimai (procesai ir technologijos), procesų optimizavimas ir skaitmenizavimas
Laurynas Raškauskas
Savanorių atstovas, kompetencijos sritys: bendruomeniškumas, komunikacija su savanoriais

Jaunimo linijos Valdyba nustato įstaigos misiją, viziją, ilgalaikius tikslus, vertybes, bei prižiūri jų įgyvendinimą, nustato įstaigos organizacinę struktūrą, tvirtina metinį biudžetą ir prižiūri jo įgyvendinimą, teikia dalininkams tvirtinti įstaigos direktoriaus kandidatūrą ir jo darbo sutarties sąlygas bei teikia tvirtinti direktoriaus atšaukimą iš pareigų, taip pat teikia dalininkams tvirtinti metines veiklos ir finansines ataskaitas bei auditoriaus ir audito įmonės kandidatūras. 

Valdybos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį. 

Jaunimo linijos steigėjai ir valdybos nariai už savo darbą materialaus atlygio negauna.