Apie mus
Kodėl pagalba nemokama?
Informacinis bankas
Naujienos
Kaip padėti sau pandemijos metu


JAUNIMO LINIJOS STEIGĖJAI

Dovydas Bajarūnas
Steigėjas
Indrė Gaudiešiūtė
Steigėja
Kristina Ona Polukordienė
Steigėja
Paulius Skruibis
Steigėjas


JAUNIMO LINIJOS VALDYBA

Raminta Aleliūnaitė-Kliokmanė
Valdybos pirmininkė
Dovydas Kiauleikis
Valdybos narys
Eglė Čiužaitė
Valdybos narė
Paulius Skruibis
Valdybos narys
Rita Rekašiūtė Balsienė
Valdybos narė
Vaineta Barevičiūtė
Valdybos narė

Jaunimo linijos Valdyba nustato įstaigos misiją, viziją, ilgalaikius tikslus, vertybes, bei prižiūri jų įgyvendinimą, nustato įstaigos organizacinę struktūrą, tvirtina metinį biudžetą ir prižiūri jo įgyvendinimą, teikia dalininkams tvirtinti įstaigos direktoriaus kandidatūrą ir jo darbo sutarties sąlygas bei teikia tvirtinti direktoriaus atšaukimą iš pareigų, taip pat teikia dalininkams tvirtinti metines veiklos ir finansines ataskaitas bei auditoriaus ir audito įmonės kandidatūras. 

Valdybos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį. 

Jaunimo linijos steigėjai ir valdybos nariai už savo darbą materialaus atlygio negauna.