Apie mus
Kodėl pagalba nemokama?
Informacinis bankas
Naujienos
Sunku būna visiems

Asmens duomenų tvarkymo politika

Viešoji įstaiga „Jaunimo linija“ yra viena didžiausių Lietuvoje veikiančių nemokamos emocinės paramos telefonu ir internetu tarnyba. Mes džiaugiamės kiekvienu Jūsų apsilankymu www.jaunimolinija.lt svetainėje ir ypač vertiname kiekvieną bendradarbiavimą, kuris prisideda prie mūsų misijos – jaunų žmonių gyvybės gelbėjimo.

Vykdydami savo veiklą mes itin atsakingai žiūrime į Jūsų duomenų privatumą. Siekiame ne tik sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti Jūsų asmens duomenis, bet ir kiek įmanoma skaidriai bei aiškiai apie tai komunikuoti.

Todėl šioje Asmens duomenų tvarkymo politikoje (toliau – Politika) pristatome:

 • kokius jūsų asmens duomenis tvarkome
 • kokiais tikslais juos tvarkome
 • kokiu pagrindu juos tvarkome
 • kiek laiko saugome
 • ir kitą jums aktualią informaciją

Atidžiai perskaitykite šį dokumentą, nes kiekvieną kartą lankydamiesi www.jaunimolinija.lt interneto svetainėje, mūsų Facebook paskyroje „Jaunimo linija“ (nepaisant to, kokį įrenginį tam naudojate), savanoriaudami pas mus ar bendradarbiaudami su mumis, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Politikoje. Jei su šiomis sąlygomis sutikti nenorite, mes negalėsime teikti savo paslaugų, bendradarbiauti su jumis ir/ar užtikrinti tinkamo svetainės veikimo. 

Ši Politika gali keistis be atskiro pranešimo, todėl prašome pasitikrinti kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų svetainėje. 

 

KAS MES ESAME?

Mūsų rekvizitai:

 • Viešoji įstaiga „Jaunimo linija“
 • Juridinio asmens kodas: 302594405
 • Buveinės adresas: Vingrių g. 6, LT-01141 Vilnius
 • Nr. : +370 671 99309
 • paštas: info@jaunimolinija.lt

Jeigu esate jaunesnis nei 14 metų asmuo, galite laisvai naudotis visomis mūsų paslaugomis, išskyrus mūsų naujienlaiškio prenumeratą. Tam privalote turėti savo tėvų ar kitų teisėtų globėjų sutikimą.

 

KODĖL IR KOKIUS DUOMENIS APIE JUS RENKAME?

 • Jeigu Jūs siekiate emocinės paramos ir skambinate mums telefonu, Jūsų telefono numerio mes nematome ir pokalbių neįrašinėjame. Skambučio metu asmens duomenys gali būti renkami tik tuo atveju, kai yra reali grėsmė besikreipiančiojo gyvybei (pvz. savižudybės rizikos ar smurto atveju) ir tik gavus išankstinį asmens sutikimą, kad jam būtų iškviesta greitoji pagalba. Tik šiuo atveju skambinančiojo buvimo vieta perduodama greitosios pagalbos tarnybai, o „Jaunimo linijos“ nėra išsaugoma; 
 • Jeigu Jūs siekiate emocinės paramos ir atsiunčiate mums laišką, nerenkame jokių Jūsų asmens duomenų, nebent patys nusprendžiate tokius duomenis mums suteikti. Šiuo atveju tokius laiškus saugome kaip anoniminius (duomenis nuasmeniname) ir jų turinio neatskleidžiame jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus informaciją apie planuojamus labai sunkius nusikaltimus (pvz. nužudymą, seksualinę prievartą prieš vaikus), kurią, laikydamiesi įstatymų, privalome perduoti teisėsaugai;
 • Jeigu Jūs siekiate emocinės paramos ir pradedate su mumis pokalbį internetu, nerenkame jokių Jūsų asmens duomenų, nebent patys nusprendžiate tokius duomenis mums suteikti pokalbio metu. Visi pokalbiai saugomi kaip anoniminiai ir jų turinys neatskleidžiamas jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus informaciją apie planuojamus labai sunkius nusikaltimus (pvz. nužudymą, seksualinę prievartą prieš vaikus), kurią, laikydamiesi įstatymų, privalome perduoti teisėsaugai;

 • Jeigu Jūs nusprendžiate atsiųsti mums savo atsiliepimą kaip „Jaunimo linija“ Jums padėjo arba kaip siūlytumėte mums tobulinti teikiamą pagalbą, savo pasirinkimu galite mums perduoti savo:
  • Vardą (privaloma nurodyti)
  • Elektroninio pašto adresą (tik tuo atveju, kai patys pasirenkate šiuos duomenis perduoti)
  • Telefono ryšio numerį (tik tuo atveju, kai patys pasirenkate šiuos duomenis perduoti)
 • Siekdami kaupti, peržiūrėti, viešai skelbti ir padaryti laisvai prieinamą visiems svetainės lankytojams informaciją apie organizacijas, teikiančias socialines psichologines paslaugas bei pagalbą Lietuvoje ir už jos ribų, jaunimolinija.lt svetainėje sukūrėme duomenų bazę - Informacinį banką, kuriam renkame:
  • Organizacijos pavadinimą
  • Veiklos sritis ir paslaugos pobūdį
  • Adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą bei organizacijos tinklalapio adresą
 • Siekdami Jus užregistruoti į informacinį savanorių susitikimą, renkame:
  • Vardą, pavardę
  • Amžių
  • Elektroninio pašto adresą
  • Telefono ryšio numerį
 • Siekdami Jus užregistruoti į savanorių parengiamuosius kursus, renkame:
  • Vardą, pavardę
  • Gimimo data
  • Elektroninio pašto adresą
  • Telefono ryšio numerį
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais, siekdami pranešti Jums aktualią informaciją apie save ir savo teikiamas paslaugas, o taip pat rinkdami paramą jaunų žmonių gyvybėms gelbėti, renkame:
  • Vardą, pavardę
  • Įmonės, įstaigos, organizacijos, kurią atstovaujate, pavadinimą, adresą bei Jūsų užimamas pareigas
  • Elektroninio pašto adresą, kurį taip pat galime gauti Jums užsisakius mūsų naujienlaiškį
  • Telefono ryšio numerį
  • Rinkdami paramą savo veiklai vykdyti taip pat fiksuojame susisiekimo su Jumis datą, komunikacijos santrauką (kas buvo susitarta, su kuo buvo kontaktuota ir pan.), rėmimo istoriją (kokia suma ir kada buvo paremta); taip pat galime rinkti vadovo kontaktinius duomenis ir kitą viešai prieinamą informaciją (pvz., darbuotojų skaičių, įmonės apyvartą, teisinę formą ir pan.)
 • Siekdami sudaryti paslaugų, paramos ir kitas sutartis bei vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, renkame:
  • Vardą, pavardę, asmens kodą, asmens tapatybės kortelės ar paso duomenis
  • Individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo numerį
  • Įmonės, įstaigos, organizacijos, kurią atstovaujate, pavadinimą ir Jūsų pareigas
  • Gyvenamosios vietos ar buveinės adresą
  • Banko sąskaitos numerį
  • Elektroninio pašto adresą
  • Telefono numerį
  • Parašą
  • Vykusią komunikaciją (socialiniame tinkle, raštu ar elektroniniu paštu)
 • Darbuotojų atrankos į „Jaunimo linija“ siūlomas darbo vietas tikslu galime rinkti:
  • Gyvenimo aprašymą
  • Motyvacinį laišką
  • Vardą, pavardę
  • Gimimo datą
  • Gyvenamosios vietos adresą
  • Telefono ryšio numerį
  • Elektroninio pašto adresą
  • Išsilavinimą, kvalifikaciją
  • Esamos ar buvusios darbovietės(-čių) pavadinimą(-us)
  • Informaciją apie tai, kokį darbą asmuo pageidauja dirbti
 • Darbo sutarčių sudarymo, darbuotojų darbo administravimo, vykdymo, apskaitos ir nutraukimo tikslais, galime rinkti bei tvarkyti darbuotojų:
  • vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą
  • gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą
  • informaciją apie atliekamas/atliktas darbines funkcijas, pareigų pavadinimą
  • informaciją apie atostogas ir ligos laikotarpius, komandiruotes, drausmines nuobaudas
  • banko sąskaitos numerį, į kurį vedamas darbo užmokestis
  • socialinio draudimo numerį
  • informaciją, susijusią su sveikatos būkle, kuri tiesiogiai daro įtaką darbo funkcijoms ir galimybei jas vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka, informaciją apie darbingumo lygį ir nedarbingumą
  • informaciją apie vaikų skaičių (vaikų gimimo pažymėjimų kopijos darbuotojui einant vaiko priežiūros atostogų)
  • informaciją apie išsilavinimą, kvalifikaciją bei kitus asmens duomenis, kai teisės aktai įpareigoja juos tvarkyti
 • Savanoriškos veiklos sutarčių sudarymo, savanorių veiklos administravimo, vykdymo, apskaitos ir nutraukimo tikslais, galime rinkti bei tvarkyti savanorių:
  • vardą, pavardę, gimimo datą
  • gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą
  • informaciją apie ilgalaikes atostogas
 • Tinkamoms darbo ir savanoriškos veiklos sąlygoms užtikrinti ir tinkamai komunikacijai su darbuotojais bei savanoriais ne darbo metu palaikyti, su darbuotojo ar savanorio sutikimu renkame:
  • asmenų, į kuriuos būtų galima kreiptis nelaimės atveju, vardus, kontaktinę informaciją (telefono numerį), santykį su darbuotoju (savanoriu), darbuotojo (savanorio) gyvenamosios vietos adresą.
 • Vidinės ir išorinės komunikacijos apie savo veiklą stiprinimui, su darbuotojo (savanorio) sutikimu renkame:
  • duomenis, susijusius su darbuotojo (savanorio) atvaizdu, garso ar vaizdo medžiaga, kuriuose gali būti atvaizduotas darbuotojas (savanoris) ir kuri sukurta darbuotojui (savanoriui) vykdant jo darbo ar savanoriškos veiklos funkcijas arba dalyvaujant mūsų organizuotuose renginiuose
 • Nuomonės formuotojų („influencerių“) administravimo tikslu, renkame nuomonės formuotojo:
  • vardą, pavardę
  • telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą
  • sandorių ir susitarimų istoriją
  • portfolio, socialinių tinklų statistiką (sekėjų arba pamėgusių paskyrą asmenų skaičių, populiariausių pranešimų informaciją), veiklos sritis 
 • Siekdami tvarkyti Jūsų pateiktus prašymus, pasiteiravimus, paklausimus ir skundus (elektroniniu paštu, telefonu ar žinute socialiniuose tinkluose), renkame:
  • Vardą, pavardę (jei šiuos duomenis mums pateikiate)
  • Elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį
  • Prašymo, paklausimo ar skundo turinį bei informaciją, susijusią su šia užklausa
  • Vykusią komunikaciją 

Informacija, kaip naudojate mūsų svetainės funkcijas

Jeigu Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju mes galime neleisti naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, nes negalėsime užtikrinti jų kokybės. Mes pabrėžiame, jog nerenkame ir netvarkome perteklinių asmens duomenų. Visi duomenys, kuriuos renkame, yra būtini siekiant užtikrinti tinkamą ir pritaikytą paslaugų teikimą.

 

KOKIU PAGRINDU ŠIUOS DUOMENIS RENKAME IR KIEK LAIKO SAUGOME?

 • Jeigu Jūs nusprendžiate atsiųsti mums savo atsiliepimą kaip „Jaunimo linija“ Jums padėjo arba kaip siūlytumėte mums tobulinti teikiamą pagalbą, duomenis renkame:
  • turėdami Jūsų sutikimą (Reglamento 6 str. 1(a))

Šių duomenų nesaugome. Jūsų asmens duomenis pašaliname (pasiliekame tik anoniminį atsiliepimą), gavę jūsų atsiliepimą arba po atsakymo išsiuntimo (jeigu atsiliepimas reikalauja atsakymo).

 • Organizacijų, teikiančių socialines psichologines paslaugas bei pagalbą duomenų bazės (Informacinio banko) administravimo tikslais, duomenis renkame:
  • turėdami teisėtą interesą (Reglamento 6 str. 1(f)) 

Šiuos duomenis saugosime tiek ilgai, kol jie bus reikalingi ir aktualūs svetainės lankytojams arba iki Jums pareikalavus nutraukti asmens duomenų saugojimą.

 • Siekdami Jus užregistruoti į informacinį savanorių susitikimą, duomenis renkame:
  • siekdami sudaryti sandorį (Reglamento 6 str. 1(b))
  • turėdami teisėtą interesą (Reglamento 6 str. 1(f)) 

Šiuos duomenis saugome 6 mėnesius po registracijos dienos arba iki savanorių parengiamųjų kursų pabaigos. 

 • Siekdami Jus užregistruoti į savanorių parengiamuosius kursus, duomenis renkame:
  • siekdami sudaryti sandorį (Reglamento 6 str. 1(b))
  • turėdami teisėtą interesą (Reglamento 6 str. 1(f))

Šiuos duomenis saugome iki savanorių parengiamųjų kursų pabaigos.

 • Tiesioginės rinkodaros tikslais, siekdami pranešti Jums aktualią informaciją apie save ir savo teikiamas paslaugas, o taip pat rinkdami paramą jaunų žmonių gyvybėms gelbėti duomenis galime rinkti:
  • turėdami Jūsų sutikimą (Reglamento 6 str. 1(a))
 • turėdami teisėtą interesą (Reglamento 6 str. 1(f)). Remiamės šia asmens duomenų tvarkymo sąlyga, kai ieškome paramos savo veiklai vykdyti. Jūsų parama gali padėti išgelbėti jauno žmogaus gyvybę, todėl kontaktuojame su jumis turėdami teisėtą interesą tą daryti. Nepaisant to, mes taip pat gerbiame jūsų teisę į duomenų apsaugą, tad jeigu ateityje nepageidautumėte gauti mūsų prašymų, kvietimų ir kitos informacijos, informuokite mus apie tai el. laišku ar skambučio metu. Gavę jūsų atsisakymą, mes nedelsiant pašalinsime jūsų duomenis ir ateityje nekontaktuosime su Jumis.
 • LR Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. pagrindu kuris numato, jog:

„asmuo, kuris teikdamas paslaugas ar parduodamas prekes Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis gauna iš savo klientų elektroninio pašto kontaktinius duomenis, gali naudoti šiuos kontaktinius duomenis savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, jei klientams yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, kai šie duomenys yra renkami ir, jei klientas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę“.

Šiuos duomenis saugome iki Jūsų sutikimo galiojimo pabaigos, t.y., iki Jums nusprendus savo sutikimą atšaukti. Nepamirškite, kad tai padaryti galite bet kuriuo metu su mumis susisiekę el. paštu info@jaunimolinija.lt arba telefonu +370 671 99309.

 • Siekdami sudaryti paslaugų, paramos ir kitas sutartis bei vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, duomenis renkame:
  • siekdami įvykdyti sutartį (Reglamento 6 str. 1(b))
  • vykdydami teisines prievoles (Reglamento 6 str. 1(c))
  • turėdami teisėtą interesą (Reglamento 6 str. 1(f))

Šiuos duomenis saugome sutarties galiojimu metu ir 10 metų po sandorio pasibaigimo.

 • Darbuotojų atrankos į „Jaunimo linija“ siūlomas darbo vietas tikslu, duomenis renkame:
  • turėdami Jūsų sutikimą (Reglamento 6 str. 1(a))
  • siekdami sudaryti sutartį (Reglamento 6 str. 1(b))
  • turėdami teisėtą interesą tą daryti (Reglamento 6 str. 1(f))

Šiuos duomenis saugome iki atrankos pabaigos.

 • Darbo sutarčių sudarymo, darbuotojų darbo administravimo, vykdymo, apskaitos ir nutraukimo tikslais, duomenis renkame:
  • siekdami įvykdyti sutartį (Reglamento 6 str. 1(b))
  • vykdydami teisines prievoles (Reglamento 6 str. 1(c))
  • turėdami teisėtą interesą tą daryti (Reglamento 6 str. 1(f))

Šiuos duomenis saugome teisės aktų (Lietuvos Respublikos darbo kodekso, mokesčių ir kitų įstatymų) nustatyta tvarka, taip pat Lietuvos vyriausiojo archyvaro rekomenduojamais dokumentų saugojimo terminais.

 • Savanoriškos veiklos sutarčių sudarymo, savanorių veiklos administravimo, vykdymo, apskaitos ir nutraukimo tikslais, duomenis renkame:
  • siekdami įvykdyti sutartį (Reglamento 6 str. 1(b))
  • vykdydami teisines prievoles (Reglamento 6 str. 1(c))
  • turėdami teisėtą interesą tą daryti (Reglamento 6 str. 1(f)) 

Šiuos duomenis saugome 10 metų po sutarties pasibaigimo.

 • Tinkamoms darbo ir savanoriškos veiklos sąlygoms užtikrinti ir tinkamai komunikacijai su darbuotojais bei savanoriais ne darbo metu palaikyti, duomenis renkame:
  • turėdami darbuotojo (savanorio) sutikimą (Reglamento 6 str. 1(a))

Šiuos duomenis saugome iki darbo (savanoriškos veiklos) sutarties galiojimo pabaigos.

 • Vidinės ir išorinės komunikacijos apie savo veiklą stiprinimui, duomenis renkame:
  • turėdami darbuotojo (savanorio) sutikimą (Reglamento 6 str. 1(a))

Šiuos duomenis saugome ne ilgiau, nei tai yra reikalinga šiose Politikoje numatytiems tikslams pasiekti.

 • Nuomonės formuotojų („influencerių“) administravimo tikslu, duomenis renkame:
  • siekdami sudaryti sandorį (Reglamento 6 str. 1(b))
  • turėdami teisėtą interesą (Reglamento 6 str. 1(f))

Šiuos duomenis saugome iki nuomonės formuotojo pareikalavimo nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą.

 • Siekdami tvarkyti Jūsų pateiktus prašymus, pasiteiravimus, paklausimus ir skundus (elektroniniu paštu, telefonu ar žinute socialiniuose tinkluose), duomenis renkame:
  • turėdami teisėtą interesą (Reglamento 6 str. 1(f))

Šiuos duomenis saugome 10 metų po jūsų paskutinio kreipimosi dienos.

 

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmeninius duomenis perduodame tik patikimoms trečiosioms šalims ir tik siekdami kokybiškai vykdyti savo paslaugas bei tinkamai įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo tikslus. Kalbant konkrečiai, Jūsų duomenys gali būti perduodami:

 • Mūsų partneriams, teikiantiems informacinių technologijų, elektroninių ryšių, reklamos, audito, teisines ir kitas paslaugas;
 • Valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijoms;
 • Duomenys perduodami remiantis Europos Komisijos parengtomis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis. Detalesnę informaciją rasite čia;
 • Duomenys perduodami remiantis Europos Komisijos parengtomis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis. Detalesnę informaciją rasite čia;
 • Ad Form. Susipažinti su jų duomenų apsaugos politika galite čia;
 • MailerLite (naujienlaiškių siuntimo platforma). Susipažinti su jų duomenų apsaugos politika galite čia.
 • Omnisend (naujienlaiškių siuntimo platforma). Susipažinti su jų duomenų apsaugos politika galite čia.

Visiems šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

 

KAIP APSAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Nors mes imamės visų tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, tačiau nė viena svetainė nei internetu atliekama operacija, nei kompiuterių sistema ar tuo labiau belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Ir nors mes įsipareigojame dėti visas pastangas, kad apsaugotumėme Jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti mūsų platformoje perduodamų Jūsų asmens duomenų absoliutaus saugumo. Perduodami bet kokią informaciją prisiimate ir su jos perdavimu susijusią riziką. Gavę Jūsų asmens duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones tokių duomenų atžvilgiu.

 

JŪSŲ TEISĖS

Kiekvienas duomenų subjektas, t.y., kiekvienas iš jūsų, kurio duomenys tvarkomi mūsų veikloje, turi šias teises:

 • Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome su jumis susijusius duomenis ir jei tvarkome, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • Pateikti mums prašymą ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti informaciją, kurią turime apie jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;
 • Pateikti mums prašymą apriboti asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi jūsų duomenys, ar duomenų jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;
 • Nesutikti arba atšaukti prieš tai duotą sutikimą tvarkomi jūsų asmens duomenis, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;
 • Pareikšti nesutikimą dėl asmens duomenų naudojimo, kai tai daroma vadovaujantis mūsų ar trečiųjų asmenų teisėtais interesais;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (žr. ada.lt).

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ar turite bet kokį kitą prašymą ar nurodymą, susijusį su jūsų asmens duomenų tvarkymu, parašykite mums el. paštu info@jaunimolinija.lt

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE 

Šioje interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių mes nekontroliuojame ir neatsakome už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

 

SLAPUKAI

Šioje svetainėje yra naudojami griežtai privalomi, funkciniai, statistiniai ir rinkodaros slapukai (angliškai žinomi kaip „cookies“), kurie padeda rodyti mūsų svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą ir patogią navigaciją. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti interneto svetainėje www.cookiecentral.com.

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Jums asmeniškai identifikuoti, o surinktus duomenis mes kontroliuojame. Tokie slapukai gali būti naudojami čia nurodytiems tikslams pasiekti:

 • užtikrinti sklandžią ir efektyvią svetainės veiklą;
 • kad anonimiškai rinktume statistinę informacija apie tai, kaip ir kokius įrašus Jūs peržiūrėjote;
 • kad Jūsų nustatymai, kuriuos pasirinkote per apsilankymą ir tarp jų, būtų išsaugomi;
 • kad galėtume rinkti patikimą interneto svetainės naudojimo informaciją, kuri leidžia mums nustatyti, ar svetainė atitinka vartotojų poreikius ir ją atitinkamai patobulinti.

 

KAIP VALDYTI IR IŠTRINTI SLAPUKUS

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, visada galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Statistinių ir rinkodaros slapukų naudojimo metu sukurtų duomenų tvarkomo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas. Mes nesusiejame lankytojo IP adreso ir elektroninio pašto adreso su duomenimis, kurie leidžia identifikuoti lankytoją. Tai reiškia, kad kiekvieno lankytojo apsilankymo sesija bus užregistruota, tačiau internetinės svetainės www.jaunimolinija.lt lankytojas išliks anonimiškas.        

Griežtai privalomi slapukai ir funkciniai slapukai yra naudojimosi mūsų svetaine sąlyga. Jei  atsisakysite šių rūšių slapukų, negalime užtikrinti, kaip mūsų svetainė veiks, kai joje apsilankysite.  Galite kontroliuoti statistinių slapukų ir rinkodaros slapukų naudojimą, pakeitę naršyklės  nustatymus.

Mūsų svetainėje taip pat gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš mūsų interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

 

„Jaunimo linija“ svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

 

Griežtai privalomi slapukai (7)

Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

__cfduid [x3]

mailerlite.com
mailerlite.lt
mlcdn.com

Šis slapukas naudojamas nustatyti patikimą duomenų perdavimo tinklą.

1 metai

HTTP Cookie

ASP.NET_SessionId

phs.basechat.com

Išlaiko lankytojo sesijos būseną.

Sesija

HTTP Cookie

CookieConsent

jaunimolinija.lt

Saugo vartotojo sutikimo su slapukais būseną svetainėje.

1 metai

HTTP Cookie

HttpConID

phs.basechat.com

Išlaiko lankytojo sesijos būseną.

Sesija

HTTP Cookie

PHPSESSID

jaunimolinija.lt

Išlaiko lankytojo sesijos būseną.

Sesija

HTTP Cookie

 

Funkciniai slapukai (1)

Dėl nuostatų slapukų svetainė įsimena informaciją, nuo kurios priklauso svetainės veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui, Jūsų pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

conUserID_#

phs.basechat.com

Šis slapukas saugo sesijos duomenis lankantis svetainėje, įgalina vartotoją išsaugoti sesiją ir duomenis pokalbio metu bei perkrovus naršyklę. Basechat - tai sistema, kuri suteikia galimybę svetainės lankytojams pradėti pokalbį su svetainės savanoriais.

Sesija

HTTP Cookie

 

Statistiniai slapukai (4)

Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, mes galime sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su mūsų svetaine.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

@@History/@@scroll|#

youtube.com

Šie slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine. Šią informaciją naudojame svetainės tobulinimui. Slapukai renka informaciją anonimiškai, įskaitant svetainės lankytojų skaičių, iš kur lankytojai atvyksta į svetainę bei puslapius, kuriuos jie aplankė.

Sesija

HTML Local Storage

_ga

jaunimolinija.lt

2 metai

HTTP Cookie

_gat

jaunimolinija.lt

Sesija

HTTP Cookie

_gid

jaunimolinija.lt

Sesija

HTTP Cookie

__cfduid [x3]

mailerlite.com
mailerlite.lt
mlcdn.com

Šis slapukas naudojamas nustatyti patikimą duomenų perdavimo tinklą.

1 metai

HTTP Cookie

ASP.NET_SessionId

phs.basechat.com

Išlaiko lankytojo sesijos būseną.

Sesija

HTTP Cookie

CookieConsent

jaunimolinija.lt

Saugo vartotojo sutikimo su slapukais būseną svetainėje.

1 metai

HTTP Cookie

HttpConID

phs.basechat.com

Išlaiko lankytojo sesijos būseną.

Sesija

HTTP Cookie

 

Rinkodaros slapukai (9)

Rinkodaros slapukai naudojami lankytojams sekti daugelyje svetainių. Tuo siekiama rodyti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus – tokie skelbimai vertingesni leidėjams bei trečiųjų šalių reklamos tiekėjams. 

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

0

adform.net

Šie slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine. Šią informaciją naudojame svetainės tobulinimui. Slapukai renka informaciją anonimiškai, įskaitant svetainės lankytojų skaičių, iš kur lankytojai atvyksta į svetainę bei puslapius, kuriuos jie aplankė.

Sesija

HTTP Cookie

r/collect

doubleclick.net

Sesija

Pixel Tracker

cid

adform.net

Šis slapukas optimizuoja reklamos rodymą pagal vartotojo elgseną.

2 mėnesiai

HTTP Cookie

uid

adform.net

2 mėnesiai

HTTP Cookie

fr

facebook.com

Facebook reklaminis slapukas, kuris leidžia rodyti reklamas svetainės lankytojams pagal tai, kuriuose puslapiuose jie lankėsi, kokius produktus pirko.

3 mėnesiai

HTTP Cookie

tr

facebook.com

Sesija

Pixel Tracker

GPS

youtube.com

Šis slapukas registruoja unikalų vartotojo ID mobiliuose telefonuose, kuris naudojamas atpažinti vartotoją pagal GPS lokaciją.

Sesija

HTTP Cookie

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Šis slapukas nustato vartotojo interneto spartą. Naudojamas tam, kad parodyti atitinkamos kokybės Youtube video klipus.

179 dienos

HTTP Cookie

YSC

youtube.com

Šis slapukas saugo unikalų vartotojo ID. Naudojamas statistikai apie tai, kuriuos video klipus vartotojas jau matė Youtube platformoje.

Sesija

HTTP Cookie

KODĖL PAGALBA NEMOKAMA?

 

SUSISIEKITE SU MUMIS

Asmens duomenų tvarkymo politika nėra aiški? Turite klausimų, prašymų, nusiskundimų? Pasikalbėkime apie tai! Savo užklausas siųskite el. paštu info@jaunimolinija.lt.