Komanda

„Jaunimo linijos“ komandą sudaro savanoriai, administracijos darbuotojai, valdyba bei dalininkai.

Administracijos komanda įgyvendina kasdienę organizacijos veiklą, prižiūri emocinės paramos teikimo prieinamumą ir kokybę, savanorių pritraukimo ir paruošimo procesus, vykdo paramos bei rėmimo projektus, užtikrina efektyvą komunikaciją ir rinkodarą.

Valdyba nustato įstaigos misiją, viziją, ilgalaikius tikslus, vertybes, bei prižiūri jų įgyvendinimą, nustato įstaigos organizacinę struktūrą, tvirtina metinį biudžetą ir prižiūri jo įgyvendinimą, teikia dalininkams tvirtinti įstaigos direktoriaus kandidatūrą ir jo darbo sutarties sąlygas bei teikia tvirtinti direktoriaus atšaukimą iš pareigų, taip pat teikia dalininkams tvirtinti metines veiklos ir finansines ataskaitas bei auditoriaus ir audito įmonės kandidatūras. Valdybos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį.

„Jaunimo linijos“ steigėjai ir valdybos nariai už savo darbą materialaus atlygio negauna.

Darbuotojai

Diana Bukantaitė
Įstaigos vadovė
Rita Stanelytė
Komunikacijos vadovė
Agnė Medėkšaitė
Rėmimo ir partnerysčių projektų vadovė
Aleksandras Surkov
IT vadovas
Alvyda Šinušaitė
Mokymų vadovė
Daiva Dirginčė
Rėmimo ir partnerysčių projektų vadovė
Eglė Markelytė
Vilniaus padalinio vadovė
Ieva Plauškutė
Klaipėdos padalinio vadovė
Jurgita Vildė
Administratorė
Lina Baleišienė
Rėmimo ir partnerysčių projektų vadovė
Mykolas Kriščiūnas
Kauno padalinio vadovas
Orestas Kostiukas
Rėmimo ir partnerysčių grupės vadovas
Sandra Bernotaitė
Skaitmeninės rinkodaros projektų vadovė
Sigita Butkutė-Mackevičienė
Savanorių veiklos administratorė
Solveiga Utkevičienė
Emocinės paramos programos vadovė

Dalininkai

Dovydas Bajarūnas
Dalininkas
Indrė Gaudiešiutė
Dalininkė
Kristina Ona Polukordienė
Dalininkė
Paulius Skruibis
Dalininkas
Raminta Aleliūnaitė-Kliokmanė
Dalininkė

Valdyba

Raminta Aleliūnaitė-Kliokmanė
Kompetencijos sritys: emocinė parama, organizacijos vystymas, savanorių ugdymas ir vadyba, vadovų ugdymas, personalo valdymas.
Eglė Čiužaitė
Kompetencijos sritys: strateginis planavimas ir valdymas, finansų valdymas, organizacinis vystymas, pokyčių ir projektų valdymas.
Ina Bielskė
Kompetencijos sritys: pardavimai, klientų aptarnavimas, analitika, marketingas
Laurynas Račkauskas
Savanorių atstovas, kompetencijos sritys: bendruomeniškumas, komunikacija su savanoriais
Milda Pivoriūtė
Kompetencijos ir tyrinėjimo sritys: jaunimo, jaunų suaugusiųjų psichikos sveikata, žmogaus gyvenimo raida, tapsmas suaugusiu, tapatumo paieškos.
Nerijus Adomaitis
Kompetencijų sritys: IT ir telekomunikacinių paslaugų valdymas, klientų aptarnavimo sprendimai (procesai ir technologijos), procesų optimizavimas ir skaitmenizavimas.