Strateginiai tikslai

Ilgalaikiai „Jaunimo linijos“ tikslai 2022 - 2026 metams:

1 strateginė kryptis 

Jaunimo linija – jaunimui patraukli ir prieinama erdvė, emocinių iššūkių akivaizdoje:

Apie emocinę paramą kalbėti jaunimo kalba;

Būti pasiekiamais jaunimui ir užtikrinti kokybišką emocinę paramą.

2 strateginė kryptis

Jaunimo linija – patikimas visuomenės partneris jaunimo emocinės sveikatos srityje:

Daryti įtaką visuomenės nuomonei jaunimo emocinės sveikatos klausimais. 

3 strateginė kryptis

Jaunimo linija – stipri ir įtraukianti bendruomenė šiuolaikiškoje organizacijoje:

Stiprinti organizacijos kultūrą, kurioje darbuotojams ir savanoriams gera dirbti ir save realizuoti, 

Stiprinti lyderystę ir savivaldą Jaunimo linijoje, 

Kurti efektyviai veikiančią organizacijos infrastruktūrą.