Ataskaitos

Rėmėjams, partneriams ir visuomenei atsiskaitome už savo darbus

Čia galite susipažinti su metinėmis veiklos ir finansinėmis ataskaitomis: